Eind werken

Met het schone weer buiten wat eindwerkjes aan het lezen. De C-proef van de opleiding netwerkbeheerder bij Syntra Roeselare. Bij deze wat tips die een beetje voor iedereen opgaan.

  Herlees je teksten en controleer je volzinnen. Let op voor dt fouten. Als zelf ik er nog uithaal…
  Let op belangrijke details en verdiep je niet in onbelangrijke details. Na één paragraafje ‘.. klik next, rechtsklik, properties, …’ lees ik de rest niet meer.
  Schrijf je teksten zelf. Een goede opbouw bekom je niet door knippen en plakken uit diverse bronnen. ‘t Komt ook raar over als ik eenzelfde tekst lees in meer dan één werkje.
  Beperk je niet tot het beschrijven van diverse componenten, maar leg zelf de verbanden uit. Zeker als die nogal belangrijk is voor het doel van je werk.
  Maak een goede samenhang van je hele werk. Het valt me sterk op dat weinigen een logische opbouw hebben van hun tekst. En dat gaat dus verder dan de struktuur van de inhoudstafel.
  Ik mis conclusies. Ik mis sterk het bewijs dat je snapt waarover je schrijft. Ik mis, opnieuw, samenhang.

Ik ben halfweg met het aantal eindwerken te lezen. Als ik iemand tegenkom die bewijst dat hij het brede plaatje, de samenhang der dingen snapt, dan krijgt die extra goeie punten van me.