warm

Dju, weer zo warm, weer apéritieven, weer barbecue. ‘t Leven kan hard zijn.

Categories: All Tags: 0 comments