Sociale bijdrages 2

Enkele dagen geleden uitte ik een van de frustraties van ieder beginnende zelfstandige, waarop ik prompt een mooie uiteenzetting kreeg van Peter Vandenabeele.

Omdat een en ander nog een vraagteken bleef toch even mijn secretariaat gecontacteerd, en hun de uitleg van Peter ook bezorgd. In het bijzonder begreep ik de stelling dat men 44% tot zelfs 60,5% kon betalen in het eerste jaar, niet goed.

En voorwaar, ik kreeg een mooie extra uitleg en nuancering terug, die ik jullie niet wens te onthouden.

Geachte heer van Ginderachter,

Ik heb het artikeltje van de heer Vandenabeele gelezen. Een aantal dingen die hij schrijft zijn correct. Een aantal andere zaken – zoals de bewering dat men gedurende de eerste drie jaren minstens 44% sociale bijdragen betaalt – zijn dan weer foutief, of worden foutief voorgesteld. Hieronder vindt u bijkomende uitleg omtrent de berekeningswijze van de sociale bijdragen van zelfstandigen.

De algemene regel is eenvoudig: de sociale bijdragen worden berekend als een percentage (22%) van het geherwaardeerde netto belastbaar bedrijfsinkomen van drie jaar eerder. Dit wordt het referte-inkomen genoemd. Deze regel is van toepassing, omdat het inkomen van een zelfstandige ten vroegste maar na 2 jaar definitief wordt vastgesteld door de fiscus.

Omdat een startende zelfstandige niet over een dergelijk referte-inkomen beschikt, worden gedurende de eerste drie volledige jaren (een volledig jaar is een kalenderjaar met 4 kwartalen aansluiting als zelfstandige in dezelfde hoedanigheid – u bent zelfstandige in hoofdberoep sinds 1 maart
2007 – 2007 is dus het eerste volledige jaar) voorlopige bijdragen aangerekend. Deze voorlopige bijdragen worden herberekend van zodra de fiscus het inkomen definitief heeft vastgesteld. Ofwel moet het verschil worden bijbetaald, ofwel wordt het teveel betaalde terugbetaald.

Vanaf het vierde jaar betaalt men meteen de juiste bijdrage op het inkomen van drie jaar tevoren.

Het schema ziet er in uw geval dus als volgt uit:

Bijdragejaar Bijdrage berekend op inkomsten van jaar

2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2007
2011 2008
2012 2009
… …

Het inkomen van 2007 zal dus zowel dienen als basis voor de berekening van de bijdragen van 2007 zelf als voor 2010. Op dit vlak is het artikel dan ook volledig juist. Hieruit afleiden dat men in 2007 dubbel betaalt is echter niet helemaal correct. Het is niet omdat een inkomen als berekeningsbasis dient voor 2 bijdragejaren, dat men “dubbel betaalt”.
In 2007 betaalt u 20,5% (en geen 22%), en in 2010 betaalt u 22%, eveneens op het inkomen van 2007. Dat is echter niet hetzelfde als 42,5% betalen in 2007.

Men mag hierbij evenmin uit het oog verliezen dat men met de betaling van de bijdragen ook sociale rechten opbouwt. Zo zal de betaling van de bijdragen in 2007 en in 2010 overeenstemmen met 2 jaar pensioenopbouw.

Zoals in het artikel vermeld wordt, is het inderdaad zo dat wie omschakelt van zelfstandige in hoofdberoep naar zelfstandige in bijberoep (of omgekeerd) gedurende 1 of meer kwartalen, inderdaad
telkens opnieuw in het systeem van voorlopige bijdragen gedurende 3 jaar terecht komt. Men kan op die manier dus inderdaad wat “spelen” met de refertejaren.

Verder is het ook correct dat de bijdragen die men gedurende een bepaald kalenderjaar betaalde, integraal fiscaal aftrekbaar zijn als beroepskost in datzelfde kalenderjaar. De bijdragen zijn aftrekbaar van het bruto-inkomen van het jaar waarin ze effectief betaald werden, en niet de kwartalen waarop de betaling betrekking heeft. Indien u in 2008 bijbetaalt voor de kwartalen van 2007, dan zal dit enkel een invloed hebben op uw netto belastbaar inkomen in 2008. Aangezien de bijdragen berekend worden op het netto belastbaar inkomen (dit is het bruto-inkomen min de beroepskosten), heeft dit een invloed op de bijdragen die men verschuldigd is.

Het betalen van een verhoogde voorlopige bijdrage gedurende de eerste 3 jaren heeft verschillende voordelen:

– fiscaal voordeel: hogere aftrek van beroepskosten + bijkomend fiscaal voordeel als gevolg van mogelijkheid tot betalen van hogere premie Vrij Aanvullend Pensioen
– als gevolg hiervan: sociaal voordeel: lagere sociale bijdragen als gevolg van lager netto belastbaar inkomen
– toekenning van een bonus: wie tijdig een verhoogde bijdrage betaalt, krijgt een bonus van 0,75% per kwartaal, berekend op het stuk dat men vrijwillig bijbetaalde
– u vermijdt later, wanneer de definitieve inkomsten bekend zijn, zware regularisatierekeningen

Een mooi en uitgebreid gepersonaliseerd antwoord vond ik dat. Niet alle diensten zijn onpersoonlijke en sadistisch.