Sabam is een geofficialiseerde maffia.

Eindelijk eens protest uit politieke kant tegen Sabam:

Tommelein: “Sabam-factuur niet betalen”

De eerste keer dat ik van Sabam een wreed verhaal hoorde, was van iemand die zelf muziek componeerde. Deze brave jongen speelde muziek op één of andere commerciële beurs. In het publiek dus. Maar zijn eigen muziek, die hij zelf componeerde en waarvoor hij dus logischerwijze aan niemand auteursrechten verchuldigd was.

Een Sabam controleur heeft hem echter ter plaatse aangesproken en hem een boete opgelegd omdat hij geen auteursrechten betaalde op de muziek die hij speelde. Zijn eigen muziek dus.

Ik weet niet meer details van dit verhaal. Het is een redelijk oud verhaal (een jaar of 15 geleden opgepikt denk ik) en ik weet niet wat de argumenten à  décharge zijn.

Enkele maanden geleden had ik een gesprek met een muzikant in bijberoep, iemand die bedrijfsfeesten opluistert. Ook deze mens vertelde mij indianenverhalen en andere maffiosi praktijken. Hoe de lokale Sabam vertegenwoordiger zo een beetje heer en meester is over wat hij doet in zijn kanton en hoe via een wir war van vriendjes politiek rechten al dan niet geïnd worden..

Dit zijn mogelijks indianenverhalen. Ik weet niet wat er van aan is. Het eerste zou in alle geval niet mogen, als ik vertrouw op de SABAM FAQ:

Wat indien ik als lid van SABAM mijn eigen werken op mijn eigen website plaats ?
In dit geval heeft het weinig zin om de rechten te innen als de uitbater van de site en de rechthebbende één en dezelfde persoon is. Het dient uiteraard om werken te gaan waarvan jij de enige rechthebbende bent. Voor de werken die in samenwerking zijn gemaakt (uitgever, bewerker, …), dien je wel bij SABAM de gebruikelijke toelating te vragen en dus auteursrechten te betalen, die onder de verschillende rechthebbenden zullen worden verdeeld.

Maar ik moest er toch allemaal even op terugdenken toen ik vandaag dus dit item las via het VRT Nieuws. (Moet deze tegenwoordig niet “het Eén Nieuws” heten? Marketeers onder jullie leg mij dat eens uit, ik volg niet meer. Ik had het al lastig genoeg toen ze begonnen met Van Rompuy Televisie.)

Iedereen die muziek op openbare plaatsen speelt, moet een bijdrage betalen aan Sabam voor de artiesten die in hun portefeuille zitten. Maar volgens Tommelein zou uit een steekproef blijken dat 15 procent van de gedraaide muziek niet in de portefeuille van Sabam zit. Lees verder de details.

Voor alle duidelijkheid, en ik citeer van de Sabam website: “SABAM is een collectieve beheersvereniging en, voor alle duidelijkheid, een privé-bedrijf. Ze is dus geen ministerie of een semi-overheidsbedrijf.

‘t Is maar dat je het weet, de volgende keer dat je een fuif of galabal of whatever publiekstrekker organiseert.

Nog een quote van de Sabam site, om af te sluiten:

Je wenst meer informatie ? Je hebt specifieke vragen ? Stuur een e-mail naar : boss@sabam.be (sic)