Evil referrerring mail

Bart, wat jij hier e-mail programma’s noemt, heten eigenlijk webbased mail interfaces. En dat die dingen in je referrers terechtkomen zijn, lijkt me, eigen aan web interfaces.

Je browsed je inbox en klikt een link in je mail. Je browser geeft de ene als referrer mee aan de andere. Business as usual, daar kan het e-mail pakket an sich weinig aan doen. Als ze via hun url natuurlijk easy guessed info meegeven is dat wat anders.

Uw vriendje Guillaume gebruikt duidelijk Microsoft Exchange. En die exchange luistert wellicht achter hetzelfde publieke ip als waarmee hun surf verkeer vanuit hun office ge-NAT wordt. Dat maakt je data mining wellicht extra interessant 🙂

Zijn het niet eerder web-based mail clients die evil zijn op dit gebied?