The IT Crowd

Vlaamse Geeks, verenig U deze avond voor de buis:

The IT Crowd

Roy en Moss werken op de IT-afdeling in de kelder van Reynholm Industries. Hun wereldje wordt ruw verstoord door de komst van Jen, de nieuwe manager, die helaas niets van computers afweet…

Categories: All Tags: 0 comments