a little bit of CS theory and a lot of MS applications

Lord Kano writes: In too many places CS is becoming increasingly about a little bit of “CS theory” and a lot of “MS Applications”. Uit deze interessante thread.

Wat denken jullie?
Merken jullie dit in je eigen omgeving ook? Zijn de meeste collega’s inderdaad “MS drones” die niet verder meer willen of kunnen kijken? Of hebben de meeste collega’s wel een “open mind” naar de brede IT toe? Misschien hangt dat gewoon af van de bedrijfscultuur waarin ze opgegroeid zijn?
Is het vandaag even goed of slecht als vijf jaar geleden of zit er evolutie in?