Aanvaarding van aanstelling als gerechtsdeskundige

Vandaag eens iets waarvan ik vrees dat weinig of geen van mijn lezers iets gaan aan hebben. Maar in tijden waar raadslieden websites mogen hebben en reclame mogen maken, ongebreideld voor de micro mogen pleiten en processen in de media gevoerd worden (meedoen aan televisie vermaak en paardensport bespreken is niet meer van deze tijd), is het wellicht toelaatbaar om een rechtsvraag te stellen op deze blog. Advokaten, magistraten of griffiers en aanverwanten onder u, laat u gerust slieren.

Betreft de aangepaste wetgeving volgens de wet van mei 2007 aangaande de regeling in het gerechtelijk wetboek inzake de tussenkomst van een gerechtsdeskundige, van kracht sinds 1 september 2007. Meer bepaald artikel 972 ยง1 van het G.W.:

(…)
Na deze kennisgeving beschikt de deskundige over acht dagen om :
– desgewenst de opdracht met behoorlijk omklede redenen te weigeren;
– indien geen installatievergadering is bepaald : de plaats, de dag en het uur mee te delen waarop hij zijn werkzaamheden zal aanvangen.
De deskundige geeft hiervan kennis bij een ter post aangetekende brief aan de partijen en bij gewone brief aan de rechter en de raadslieden.

Mijns inziens zegt dit niets over wat je moet doen wanneer je de opdracht wel aanvaardt. Vandaar mijn vraag: hoe aanvaard je de opdracht? En ik doel uiteraard op de situatie waar er inderdaad een installatievergadering bepaald is in het tussenvonnis.

De voorzichtige deskundige zal uiteraard altijd per aangetekend schrijven werken, doch ik stel me de vraag of ik er in zulks geval evenwel altijd van af zou komen met een simpele fax naar de griffie.

Categories: All 0 comments