Geen WIKI!

Ik wil even een nakend misverstand uit de wereld helpen.

Neen. Ik ben mijnen oudsten niet aan het pushen om web2.0-crazy te gaan. ‘t Is niet dat hij UGC of andere van diene moderne zever moet genereren. No fsck‘ing way.

Voor dat ene woordje kan hij gewoon de S niet goed uitspreken.