Nostalgie

Beste trouwe lezer, ik heb je hulp nodig!

Deze week kwam ik via het interweb op een Nederlandse radiozender terecht, waar ik een stukje beluisterde. In dit programma kwam plots een achtergrond muziekje te voorschijn, die ik ken. Die me héél bekend was. Jammer genoeg niet zo bekend dat ik er een naam of een oorsprong kon op plakken.

Het is iets dat ik sinds héél lang geleden niet meer hoorde, en die zeer waarschijnlijk de begeleidingsmuziek was bij één of andere serie uit mijn jeugd. Het eerste waar ik aan dacht was Little house on the prairie, in mijnen tijd vooral gespeeld in de Franse versie La petite maison dans la prairie.

Maar dat is het niet dus. Het bewuste fragment kan je hier downloaden. Focus op de achtergrond muziek, niet op de stemmen. Bij deze mijn oproep:

Welk muziekje is dit?

Eeuwige roem op deze blog en mijn eeuwige dankbaarheid voor wie mij kan helpen!