The Linux-Training Project: Linux Training v2 released

As announced in February new versions of the Linux training courses were being (re-)written by Paul.

I’m pleased to announce that v2 was merged in the master branch on github.

I you want to test it or just check it out:


git clone git://github.com/linuxtraining/lt.git
cd lt
git submodule init
git submodule update
./make.sh
./make.sh build fundamentals

Feedback is welcome, by mail at contributors@linux-training.be or via a github issue.

If you prefer to just download the latest books in PDF format, check out the download page. These are nightly builds from the master branch.

The Linux-Training Project: New Books

You may have noticed that since February 2011 there have been no updates to the free pdf’s. That is because we have been redesigning the docbook source code to accommodate smaller books (we call them minibooks). This mandates a rewrite of the build system and a refitting of the .xml files and directories. This is all being done in the git experimental branch.

We take the minibook redesign also as an opportunity to rewrite/improve the content of each subject. Making this a time consuming process. The good news is that some minibooks should be coming online soon (say July 2011).  We plan to finish at least the Linux Fundamentals (big)book by the end of July (it will consist of six or seven minibooks).

 

Modern times revisited

Ge moet u voorstellen dat de muziekindustrie gewoon een nest bedrijven zijn die jarenlang op een berg geld gezeten hebben, waar een hoop managers het steeds heel goed hadden, en waar de vakbonden geen klagen hadden. Nu moeten die bedrijven plots allemaal extra hard beginnen werken voor hun geld, en is een reorganistaie niet mogelijk of minstens extreem moeilijk wegens redenen die eigen zijn aan de parabel van de tien aapjes en de menselijke natuur die tegen verandering is.

En zo zijn er een hoop bedrijven. Truvo aka. De Gouden Gids is daar nog een goed voorbeeld van.

SSH RemoteCommand over netcat hopping, or not.

Patrick Debois‘ article on Chaining SSH tunnels inspired me to effectively start using this technique.

At first my use case was pretty simple. It wasn’t the host I needed to connect to which behind a firewall, but, as it turned out, I was.

I’ve got a box at home listening on a high port, as my provider is blocking the low <1024 ports, Which is a problem when I'm on a network which only allows outbound SSH connections on port 22. It's easy to hop around by first connecting to another server on regular port 22, but automating that with Patrick's proxycommand-plus-netcat trick proved to be handy in this situation, too.

I could easily add an entry to .ssh/config to manage this specific situation.

Now, the typical firewalled networks I need to use, I often work on them either by being on its premises, or remotely. When I need to connect remotely, especially for a longer period, I can often use a dedicated VPN for that, but very often I just want quickly check something on one host, and entering the network not by launching a full-blown VPN stack, but hopping through a SSH gateway, tends to be the preferred solution.

Normally, you then need separate .ssh/config entries for each host. And then you need a separate .ssh/config entry for each host using a specific ProxyCommand.

But this doesn’t scale well. One would need to manage redundant information. I don’t want to configure .ssh/config entries for each server separately to be reached from within its own LAN and remotely through SSH hopping.

I didn’t find a way to handle this with a config in .ssh/config only, but adding following little (Bash) function to my environment lets me use an extra ssh command which lets me use the same .ssh/config entries for both situations:

ssh-via () { proxy=$1 ; shift ; ssh -o Proxycommand="ssh $proxy nc %h %p" $* ; }

Just use ssh-via instead of plain ssh, and let the first parameter be the name of the .ssh/config entry for the gateway you need to use.

Afschriften beheren met BNP Paribas Fortis PC Banking

Aan de geachte persoon die bij www.bnpparibasfortis.be de berichten verstuurd via de web applicatie, behandelt.

Eerder deze week wou ik mijn bankafschriften downloaden. Ik doe dit niet vaak, maar gezien ik deze uitsluitend digitaal bewaar, heb ik er geen nood om dit vaak te doen. Ik kreeg echter de melding dat er “te veel afschriften waren” en dat men ze mij zou opsturen en ik hiervoor kosten moet betalen. Vandaag kreeg ik per post 16 enveloppen met afschriften. Ik heb hier verschillende problemen mee.

  1. Ik begrijp niet hoe er ‘te veel” afschriften’ kunnen zijn, er is mijns inziens geen limiet op het aantal pagina’s van een pdf document.
  2. Ik heb via mijn kantoor reeds eerder uitdrukkelijk uitgelegd steeds afschriften digitaal te willen.
  3. Heel mijn klassement is digitaal. Terwijl dit PDF document in A4 formaat is, met per pagina 2 afschriften zijn deze op papier in het typische kleine formaat 1/4 A4.

Gelieve

  • mij de betreffende afschriften digitaal te bezorgen.
  • mij geen kosten aan te rekenen
  • te onthouden dat ik nooit papieren afschriften wil.

Tot hier de feedback die ik in het formulier, die maximum 1000 karakters aanvaardt, kon tikken. De rest volgt in het volgende bericht:

Aansluitend bij mijn vorig bericht wil nog twee problemen aankaarten die ik al langer ondervind in verband met het beheer van afschriften:

  1. Het formaat. Het kleine kwart-A4 formaat is onoverzichtelijk. Zelfs op papier is het terugvinden van informatie hiermee een administratieve klus die hoofdpijn geeft, maar digitaal is het groeperen van 2 afschriften op een A4 formaat compleet onoverzichtelijk.
  2. Het downloaden van afschriften via de web banking applicatie kan niet anders dan voor alle rekeningen die aan het contract verbonden zijn, en niet rekening per rekening. Hiermee bekomt men op jaarbasis dan een verzameling van pdf documenten, 1 pdf per download sessie, en elk document bevat dan alle afschriften van alle rekeningen uit die periode; idem met rekeningen op volmacht, zonder hoofdbeheerder te zijn.

Het beheren van afschriften is een zeer archaïsche gebeurtenis. Ik hoop dat dit snel verholpen wordt.

NB: 1000 tekens is heel weinig om met mijn bank te communiceren.

Op drie jaar tijd is er nog niets veranderd. Maar een nieuwe website voor mobile banking, daar kan wel werk van gemaakt worden. Da’s hip natuurlijk. Misschien is het kwart A4 formaat daar nog net goed voor.

Betoging voor behoud renbaan in Groenendaal

De titel is van hier gepikt dus.

tot in de jaren 90 werden er paardenrennen georganiseerd. Nu is het complex verouderd en zijn er plannen om de renbaan af te breken en er een bos te planten.

Ik denk dat er weinig mensen zijn die dit weten, maar de paardensport zoals aldaar bedreven is een van die klassiekers van de 20e eeuw die vandaag dezer dagen teloor gegaan is. Zelf ben ik nooit in Groenendaal geweest.

Ik denk weemoedig terug aan de tijd waar ik in die hoogdagen meeging naar de renbaan om het paard van deze of gene familielid te zien lopen. De spanning van zo een ren die zich op een vijftal minuten afliep.

Dat was toen in mijn geval in de bakermat van die paardensport, ergens in de West-Vlaanders. In Waregem of Kuurne, of in de zomer soms in Oostende, waar ik al eens kon plaatsnemen in koninklijke tribune.

Niet dat het allemaal zo mijn ding was. Maar ik maakte dat al eens mee als jongere mens, en die nostalgie is onbetaalbaar.

Browser stats

The stats on this blog aren’t really relevant, I guess.

vanginderachter.be browser stats

But those on this website I help managing, really are relevant, as that’s primarily a b2c+b2b site with lots of average users.

Generic browser stats

Which really says IE dropped at barely more than 50% market share here. That’s a real turnover compared to only a couple of years ago, I think.

Any body care to share some recent stats?